On 17th October 2019 in Sweden at the Ekskäret Foundation, Klustret, Birger Jarlsgatan 58 Stockholm, Values Academy will host a seminar on values and wellbeing from 09.00 – 11.30.

Representatives of Values Academy will talk about the importance of values, how they directly impact our wellbeing, and how World Values Day is aiming to raise awareness of this connection.

Then the Communication director of the international Construction firm Ramboll will talk about how his organization is working through values, sustainability and digital products.

Först kommer representanter för Values Academy i Sverige presentera aktiviteter och utbildningar inom Values Academy och World Values Day.

Sedan kommer kommunikationsdirektören på Ramboll som är en internationell konsultfirma  att hålla en workshop om hur hans organisation arbetar med värderingar och hållbarhet samt digitala produkter.

Values Academy offers meeting places for discussion about values and Schooling programs in Values driven leadership.

Values Academy arrangerar regelbundet olika möten för att diskutera betydelsen av värderingar samt utbildningar i hållbart Värdedtivet Ledarskap.                                   

Ramboll works in the following markets: Buildings, Transport, Planning & Urban Design, Water, Environment & Health, Energy and Management Consulting.

Ramboll är verksam inom Byggnad, Transport, Stadsbyggnad, Vatten, Miljö, Energi och management.

For more information         www.valuesacademy.se

Link for registration    [email protected]